Vladimír Slujka

Vladimír Slujka, (31. 7. 1924 Zvolenská Slatina, † 30. 11. 2001 Bratislava), hudobný redaktor, dirigent,

V rokoch 1939 – 43 študoval na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, potom pôsobil ako učiteľ v Slatinských Lazoch, Slatinke a v Baťovanoch (Partizánske) aj ako evanjelický kantor. Od roku 1948 do 1952 študoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (organ u J. Webera, dirigovanie u Kornela Schimpla, kompozíciu u Jána Cikkera).

Popri zamestnaní študoval v rokoch 1973 – 76 zborové dirigovanie na VŠMU v Bratislave u Prof. Ján Strelca a Prof. Juraja Haluzického, od roku 1952 do 1988 pôsobil v Čs. rozhlase v Bratislave. V redakcii ľudovej hudby pôsobil od roku 1952 ako redaktor a po odchode Pavla Tonkoviča ju celé tri desaťročia viedol (1958 – 88), od roku 1988 bol na dôchodku. Inicioval dlhodobý cyklu o zborovom speve Spevom k srdcu, bol zakladateľom, umeleckým vedúcim a dirigentom vysokoškolského speváckeho zboru Technik (1956 – 73), spolupracoval aj so Speváckym zborom slovenských učiteľov, bol predsedom kruhu zbormajstrov pri Zväze slovenských skladateľov, členom rôznych komisií a odborných porôt. Vydal zborník umelých piesní Spievajže si, spievaj (1975), skladal zborovú tvorbu, upravoval piesne.