Spolupráca s RTVS v roku 2019

POCTA SYNOVI NÁRODA                                                                                                    4.5.2019, 16.00 hod., Brezová pod Bradlom 

NA POČESŤ 100. VÝROČIA ÚMRTIA MILANA RASTISTAVA ŠTEFÁNIKA

ZÁMEROM KONCERTU JE VZDAŤ HOLD TEJTO OSOBNOSTI SLOVENSKA PROSTREDNÍCTVOM ĽUDOVEJ HUDBY, KTORÁ VZNIKLA AJ V REGIÓNE V KTOROM SA ŠTEFÁNIK NARODIL. ABY SA ZDÔRAZNIL CELOSLOVENSKÝ VÝZNAM ŠTEFÁNIKA, ZAZNEJÚ AJ PIESNE Z INÝCH REGIÓNOV V INTERPRETÁCII OĽUNU A TIEŽ PARTICIPUJÚCICH ÚČINKUJÚCICH. K ÚČINKUJÚCIM BUDE PATRIŤ AJ CIMBALOVÁ MUZIKA STRÁŽNIČAN A JEJ SÓLISTI.

        

…........................................................................

 SPOMÍNAME NA IVANA DUBECKÉHO

MALÉ KONCERTNÉ ŠTÚDIO RTVS SLOVENSKÝ ROZHLAS, 10.10.2018 O 18.00 HOD.

SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU PRIPRAVUJE V SPOLUPRÁCI S RTVS SLOVENSKÝ ROZHLAS KONCERT Z TVORBY IVANA DUBECKÉHO, SO ZÁMEROM UCTIŤ SI SKLADATEĽA PROSTREDNÍCTVOM JEHO TVORBY. TENTO NÁVRH PREDLOŽIL PREDSTAVENSTVU SPOLKU HUDOBNÉHO FOLKLÓRU MIROSLAV DUDÍK, UMELECKÝ VEDÚCI ORCHESTRA ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV, KTORÉHO DLHOROČNÝM DRAMATURGOM BOL PRÁVE IVAN DUBECKÝ. KONCERT SA STANE ZÁKLADOM NOVÉHO CYKLU PO NÁZVOM INTERPRETI SPOMÍNAJÚ NA... V TOMTO PRÍPADE IVANA DUBECKÉHO.

                          

…......................................................................

K Y R I E
VIANOČNÝ KONCERT 12.12.2019, 18.00 HOD.
VEĽKÉ KONCERTNÉ ŠTÚDIO RTVS SLOVENSKÝ ROZHLAS, BRATISLAVA
PROGRAM KONCERTU JE POSTAVENÝ NA VIANOČNÝCH TRADÍCIÁCH ZO ZRETEĽOM NA REGIONÁLNU ČISTOTU SO ZACHOVANÍM CHARAKTERISTICKÝCH PRVKOV AKO SPEV, HUDOBNÉ PREVEDENIE, JAZYKOVÁ ČISTOTA A V NEPOSLEDNOM RADE AJ TYPICKÝ ODEV DANÝCH REGIÓNOV AKO V ČISTEJ PODOBE PRIZVANÝCH HOSTÍ, TAK I V UMELECKOM STVÁRNENÍ HUDOBNÉHO PREVEDENIA. AUTOROM IDEY A DRAMATURGICKÉHO NÁVRHU JE ZNÁMY HUDOBNÍK A SKLADATEĽ PETER PARIČAN