Plánované podujatia v roku 2019

Podujatia pripravované Spolkom hudobného folklóru v roku 2019  v spolupráci s Gemerským regionálnym strediskom v RoŽňave a RTVS – Slovenský rozhlas  
....................................................................................................................

Seminár o ľudovej piesni 2019, 

sa koná pod patronátom primátora mesta Fiľakovov  MGR. Attilu Agócsa, PHD
Mestské kultúrne steredisko Fiľakovo 19.10.2019, 9.30 HOD.
Spolok hudobného folklóru pri realizácii svojich zámerov, cieľov i konkrétnych úloh stavia svoju pôsobnosť na systematickom dlhodobom zameriavaní sa mapovať jednotlivé oblasti a regióny Slovenska. Preto organizuje svoju aktivity v rôznych mestách i obciach, aby približoval osobitosti tých častí Slovenska, ktoré ešte nie sú pokryté konkrétnymi podujatiami. K takým patrí aj oblasť regiónov nOVOHRAD a čiastočne aj Gemer, ktoré napriek značnej vzdialenosti od centra upozorňujú na svoju bohatú činnosť a rôznorodé aktivity. Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich rokoch boli touto pôsobnosťou pokrývané regióny východného, stredného, severného a západného Slovenska, organizátori seminára sa rozhodli uskutočnením ďalšieho, šestnásteho ročníka upriamiť svoju pozornosť aj na ďalšie regióny slovenska. V roku 2019 bude taktiež ústrednou – dlhodobou témou cyklu seminárov; Výskum a zber ľudových piesní, edičná činnosť, problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu.  účastníci seminára: muzikológovia, choreologovia, členovia  folklórnych súborov a skupín,  interpreti ľudových piesní a inštrumentalisti, výskumníci a zberatelia ľudových piesní, ako aj záujemcovia o tradičnú ľudovú kultúru, sú spolu s vedením SHF, garantmi zabezpečenia realizácie   seminára po stránke odbornej, organizačnej i spoločenskej.
 Tradíciou seminárov je aj záverečný koncert sólistov, inštrumentálnych, vokálnych i tanečných skupín ako ilustrácia teoretických príspevkov v praxi.
Propagáciu uskutočňuje SHF tradične prostredníctvom svojej webovej stránky, ale aj s RTVS Slovenský rozhlas, najmä však s domácimi komunikačnými prostriedkami, sieťou osvetových a kultúrnych zariadení.
Seminár z verejných zdrojov finančne podporujú:

           Mesto Fiľakovo 

.........................................................................................

Pocta synovi národa, 4.5.2019, 16.00 hod., Brezová pod Bradlom

Na počesť 100. výročia úmrtia milana rastistava Štefánika
Zámerom koncertu je vzdať hold tejto osobnosti Slovenska prostredníctvom ľudovej hudby, ktorá vznikla aj v regióne v ktorom sa Štefánik narodil. Aby sa zdôraznil celoslovenský význam Štefánika, zaznejú aj piesne z iných regiónov v interpretácii OĽUNu a SÓLISTOV. K ÚČINKUJÚCIM BUDE PATRIŤ AJ CIMBALOVÁ MUZIKA STRAŽNIČAN A JEJ SÓLISTI.

Program koncertu Pocta synovi národa

Námestie Brezová pod Bradlom, 4.5.2019, 16.00 hod.

Program:
1. Miroslav Dudík: Petruchova cifra – sólo na husliach M. Dudík
2. Miroslav. Dudík: Hora je,horička, Nad Bradlom vychádza mesiaček, spieva mužská . spevácka skupina Rodokmeň
3. Miroslav Dudík: Povedz mi,slávičku, Zaspieval sláviček, spieva Slávka Švajdová
4. Miroslav Dudík: Udereli myjavani na buben, spieva M. Dudík
5. Miroslav Dudík: Ked sa ja podívam , Budú hrať, spieva Paulína Šolcová
6. Štefan Molota: Povedz že mi, povedz, spieva a OĽuN vedie Róbert Puškár
7. Oondrej Demo: A my chlapci, zverbujme še, spieva mužská spevácka skupina . Rodokmeň
8. M.Miroslav Šmíd: Vyletel vták /piesne dolnozem. Slovákov, na panovej píšťale hrá . Róbert.Puškár
 
Hrá a účinkujúcich sprevádza Orchester ľudových nástrojov SRo,
primáši Miroslav Dudík a Róbert Puškár
…...........................................
1. Až pujdu na trávu, Rasasaj,rasasaj, Co ten ptáček povídá – piesne zo Strážnice
hud. úprava CM Strážničan , spev Jana Hanáková, Dagmar Gajdová,Jiřina Motičáková
2. U strážnickej brány – piesne podľa hry Slávka Volavého a jeho muziky
3. Šohaju v halině, Chodila po poli - piesne zo Strážnice
hud. úprava CM Strážničan, spieva Veronika Malatincová
4. Slavíček zpívá, Když sem já šel, Neber Janku - danaje a verbunk zo Strážnice
hud. úprava CM Strážničan, spieva Tomáš Pánek
Hrá a účinkujúcich sprevádza cimbalová muzika Strážničan, primáš Vítězslav Pálenský
…...........................................
1. Miroslav Dudík: Brnkaná po kopaničiarsky
2. Miroslav. Dudík: Spomienky na Samka
3. Mirosllav Dudík: Mám ja švárne diefča v brezofském chotári, Tenká som ja, tenučká,
Kačenko turanská - všetci účinkujúci
Hrajú a účinkujúcich sprevádzajú Orchester ľudových nástrojov SRo, primáši Miroslav Dudík a Róbert Puškár a cimbalová muzika Strážničan, primáš Vítězslav Pálenský
.....................................................................
Program je venovaný pamiatke a spomienke na M.R. Štefánika a má byť oslavou krásy nielen jeho rodného regiónu, ale i celého Slovenska, ktoré nosil Štefánik vo svojom srdci.
Koncert z verejných zdrojov finančne podporuje                                                                                              
                                                                                

........................................................................................

V rámci cyklu Interpreti spomínajú na.....  Ivana Dubeckého

Koncert z tvorby významného slovenského tvorcu
10.X. 2019 Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu,18:00 hod.
Program (návrh):
1. Hontianské
2. Barčianske dzivočky – ŽSS Povoja
3. Čierne oči choďte spať, alebo Vlčkovanské pole je - spev Slávka Horváthová
4. ????: - Klarinet R. Cikatricis
5. Ej ,sedaj na voz ŽSS Vajana /alebo Žartovné z Kluknavy/ - ŽSS Vajana
6. Svitaj, Bože, svitaj + Mám ja ženu starú – J. Tkáčik, P. Ondriš, MSS Rodokmeň
7. Dravecký primáš – husle M. Dudík
8. Mačkica /Anča more pašama/– spev Angela Vargicová, Vajana
9. A ja takú milú mám – spev Michal Seredič
10.Cimbalista od Hrona – cimbal M. Kolárik
11.Žartovné zo Záhoria /Sláviček ma predešeu/ - MSS Rodokmeň
12.Likavské svadobné – Andrea Jágerová, ŽSS Povoja
13.Nôty spod Poľany – 2 fujary, J. Kružliak, P. Parničan – vedie P. Parničan
14. Tri piesne z Myjavy/Tí Turani,Zajtra včas ráno,Tenká som/- H.Kyseľová . + Vajana
15. Šarišskí primáši – husle M. Dudík a P. Parničan
16. Tancuj, tancuj, vykrúcaj – ŽSS Vajana , Povoja, MSS Rodokmeň
Účinkujúcich sprevádza Orchester ľudových n ástrojov SRO, umelecký vedúci Miroslav Dudík
                                                 Orchester vedú Miroslav Dudík a Peter Parničan

Koncert z verejných zdrojov podporujú

      

..........................................................................

Kyrie

Vianočný koncert 12.12.2019, 18.00 hod.
Veľké koncertné štúdio RTVS Slovenský rozhlas, Bratislava
 
Program koncertu je postavený na vianočných tradíciách zo zreteľom na regionálnu čistotu so zachovaním charakteristických prvkov ako spev, hudobné prevedenie, jazyková čistota a v neposlednom rade aj typický odev daných regiónov ako v čistej podobe prizvaných hostí, tak i v umeleckom stvárnení hudobného prevedenia.
Program:
1., Trombita a zvony ( Kružliak a Zajáček ) - 0.30 min.
2., Apoštoly,apoštoly - ( spev - S.Švajdová - Trenčiansko ) - 3.52 min.
moderátori - 2,00 min. cca
3., Koledovníci z Terchovej - ( kapela Martina Repáňa ) - 4.00 min.
4., Zmes kysuckých kolied zo Staškova - ( P.Vraňáková ) - 5,40 min.
5., Kysucké koledy ( P.Kužma ) - 3,30 min.
moderátori - 2,00 min. cca
6., Nad Hriňovou jasná hviezda - ( sestry Sihelské ) - 3,50 min.
7., Panna čistá - ( FSS Poľana ) - 3,00 min.
8., Panna čistá - ( vokálna sk. SKLO ) - 2,25 min.
moderátori - 2,00 min. cca
9., Do hory, do lesa - orchestrálka - 1,40 min.
10., V Terchovej - ( M.Repáň - spev + heligónka ) - 2,30 min.
11., Kirije,kirije - ( S.Švajdová ) - 3,01 min.
moderátori - 2,00 min. cca
12., Koledy z Podpoľania - ( sestry Sihelské - a capella ) - 3,30 min.
13., Poľana - a capella - 3,00 min.
14., Zaspau bača náš - ( SKLO - a capella ) - 1,35 min.
moderátori - 2,00 min. cca
15., Anhel Boži. - ( Ž.Jarabinská + Z. Adamkovičová ) - 4,30 min.
16., Koledy - ( P.Kužma ) - 3,30 min.
16., Trie idze hraľa...
( Čunovský krdel + gajdy Dufek + organ ) - 5,09 min.
moderátori - 2,30 min cca
17., Tichá noc - všetci + organ + orchester - 3,30,min
Celkový čas cca 70. min.
Účinkujúcich sprevádza: Orchester ľudových nástrojov SRO, umelecký vedúci Miroslav Dudík
                                                      Orchester vedú Miroslav Dudík a Peter Parničan