Jubilanti v roku 2021

JUBILANTI SPOLKU HUDOBNÉHO FOLKLÓRU V ROKU 2021

KANDRÁČOVÁ Monika, nar. 26.1.1956             

 

ŠINAJ Ondrej, nar. 29.1.1991 

                        

LEHOCKÝ Jozef,nar. 22.2.1941 

                     

MEDELSKÝ Borivoj, PhDr. 29.2.1956   

         

ZAUJECOVÁ Petra, nar. 13.4.1986             

   

KUBANDOVÁ Miriam, nar. 17.5.1961           

HRUŠOVSKÝ Jozef, nar. 22.9.1956                 

LAŠČIAKOVÁ Darina. nar. 23.11.1931          

BÁZLIK Igor, nar. 5.12.1941