Jubilanti

Jubilanti Spolku hudobného folklóru v roku 2020

ZÁHUMENSKÁ Miroslava, Mgr. nar. 8.2.1980 - 40. výročie

TURANCOVÁ Nora, nar. 16.3.1965 - 55. výročie

DUDÍK Miroslav, Mgr. nar. 4.4.1950 - 70. výročie

KYSEĽOVA Hana, PhDr. nar. 29.5.1960 - 60. výročie

GARAJ Bernard, PaeDr., Prof. CSc.nar. 31.5.1960 - 60. výročie

DUBNIČKOVÁ Lenka, Mgr.Art, nar. 3.6.1985 - 35. výročie

VESELSKÝ Marián, Ing. nar. 17.6.1945 - 75. výročie

GRICH Stanislav, Mgr.Art.nar. 5.10.1975 - 45. výročie

DUBOVEC Juraj, Mgr. nar. 12.10.1950 - 70. výročie