Jubilujúci Miroslav Dudík

 

Miroslav Dudík (4.apríla 1950, Myjava)

Vo folklórnom svete nielen uznávaný huslista, spevák, skladateľ, upravovateľ ľudových piesní a organizátor hudobného folklórneho života, ale aj jedena z najpopulárnejších osobností folklórneho diania na Slovensku.

Pochádza z hudobníckej rodiny. Jeho dedo, legendárny myjavský primáš Samko Dudík už na prelome 19. a 20. storočia šíril vo svete dobré meno slovenského ľudového interpretačného umenia.
Miroslav Dudík vyštudoval hru na husliach na Konzervatórium v Bratislave u prof. Aladára Móžiho a na Vysokej školu múzických umení v Bratislave v husľovej triede prof. Anny Höllblingovej.
Niekoľko rokov pôsobil ako primáš v ľudových hudbách v bratislavských folklórnych súboroch Gymnik a Lúčnica, štyri roky účinkoval ako člen Orchestra opery SND (1972-1976). Už takmer štyridsať rokov dáva svoje schopnosti do služieb Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave (1976). Najprv ako jeho zakladajúci člen, následne koncertný majster a od roku 1989 do súčasnosti ako jeho umelecký vedúci a dramaturg.

Za tridsať deväť rokov jeho existencie v úzkej spolupráci s množstvom renomovaných, ale i začínajúcich hudobných skladateľov, upravovateľov, spevákov, speváčok, inštrumentalistov, hudobných režisérov, zvukárov, dramaturgov zrealizoval tisíce titulov neprekonateľných nahrávok, zdobiacich vysielanie Slovenského rozhlasu. Vystupoval na stovkách verejných koncertov doma i v zahraničí, ktoré  sa dostávali do éteru prostredníctvom vysielania rozhlasov a televízií na celom svete. 
S týmto telesom získal viacero prvenstiev a ocenení na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Prix de Musigue  Folklorigue de Radio Bratislava, Zlatý erb vydavateľstva Opus za CD  Primášova pieseň, Cenu Slovenského hudobného fondu za interpretáciu skladby Za horami na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Grand Prix Svetozára Stračinu.
Je nositeľom prestížnej Ceny Pavla Tonkoviča za rok 1999, Ceny SOZA za najúspešnejšiu skladbu v oblasti folklórnej hudby za rok 2003 Muzikanti, kemu hráte a mnohých ďalších odborných, rezortných a hudobných ocenení. K najprestížnejším patrí v roku 2014 v talianskom San Giovanni Rotondo udelené ocenenie spoločnosti Union of Folklore Associations /IGF/ OSCAR MONDIALE DEL FOLKLORE 2014, takzvaný folklórny Oscar, ako prvému Slovákovi vôbec. V tom istom roku získal Zlatú Cenu Matice slovenskej za trvalý rozvoj kultúrneho dedičstva.
Miroslav Dudík ovplyvnil a umelecky usmernil množstvo výborných hudobníkov, ktorí dnes pôsobia v najvýznamnejších slovenských hudobných telesách a do hudobného života postupne uvádzal speváčky a spevákov, ktorí sa natrvalo zapísali do sŕdc milovníkov ľudových piesní.
Je častým hosťom domácich a zahraničných folklórnych festivalov a spolupracuje s hudobnými telesami v zahraničí – s Orchestrami ľudových nástrojov v Kyjeve, Novom Sade, v Brne (Brnenský rozhlasový orchester ľudových nástrojov, ľudová hudba súboru Ondráš), s ľudovými hudbami Martina Hrbáča, Jury Petru, Olšava, Břeclavan, Strážničan, OLINA Hodonín, Moravia, Vonica a tiež s mnohými slovenskými telesami. 
V súčasnosti M. Dudík externe pôsobí v Slovenskom rozhlase.  Od roku 2004 je OĽUN externým rozhlasovým telesom, s ktorým pravidelne realizuje nahrávky verejných  koncertov.

Výrazným spôsobom sa do folklórneho diania zapísala aj Ľudová hudba Miroslava Dudíka, ktorej pôsobnosť sa takisto počíta na takmer štyridsať rokov.

Jubilantovi želá Spolok hudobného folklóru mnoho ďalších umeleckých i osobných úspechov a pevné zdravie na ďalšie interpretačné a organizátorské pôsobenie a skladateľskú tvorivosť.