Farbičkami pokreslená príroda, koncert Orchestra ľudových nástrojov a jeho hostí

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamKoncert sa konal Spolok hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii

Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenský rozhlas

jarný koncert OĽUN-u a jeho hostí

FARBIČKAMI POKRESLENÁ PRÍRODA

Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava

Malé koncertné štúdio, 15.5.2015, 18.00 hod.

Program

1. Július Letňan: Kokavská píšťalka, na píšťalke hral Rudolf Cikatricis

2. Igor Bázlik: Hoja, ďunďa, hoja, spievala Darina Laščiaková

3. Miroslav Rajt: Jarné pozdravy, na cimbale hral Miroslav Rajt

4. Miroslav Dudík: Jarné spevy zo Záblatia, spievali Slávka Horváthová  a Katarína Töröková,

5. Ej, hrebaj (piesne z Gemera), spievala ženská spevácka skupina Muzičky

6. Michal Noga: Hej, mám ja lúčku, hralo Trio Michala Nogu

7. Ivan Dubecký: Klnka, klnka, spievala ženská spevácka skupina Vajana

8. Ondrej Demo: Hrajteže, husličky, z javora doštičky, spievajli Slávka Horváthová

   a Petra Zaujecová

9. x x x : Ulijana (piesne z Kojšova), spievala ženská spevácka skupina Muzičky

10. Ján Kružliak: Ej, fujarôčka moja, na fujare a píšťalke hral Ján Kružliak

11. Vladimír Slujka: Jánske piesne z Poník, spievali Darina Laščiaková 

a ženská spevácka skupina Vajana

Účinkujúcich sprevádzal Orchester ľudových nástrojov

pod vedením Miroslava Dudíka (1,2,4,7,11) a Petra Uličného (3,8,10)

Moderátori: Nora Turancová a Martin Jurčo 

Koncert sa kona s finančnou podporou

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Slovenského ochrannýého zväzu autorského pre práva k hudobným dielam
Hudobného fondu